KURSEVI ENGLESKOG JEZIKA ZA FIZIČKA LICA 

Grupni kursevi engleskog jezika za fizička lica, svi nivoi

60mesečno
 • Trajanje: neograničeno
 • Dinamika: Dva puta nedeljno po 1h
 • Tip: Grupni (do 5 polaznika) – online

Intenzivni kursevi engleskog jezika za fizička lica, svi nivoi

90mesečno
 • Trajanje: neograničeno
 • Dinamika: Tri puta nedeljno po 1h
 • Tip: Grupni (do 5 polaznika) – online

Individualni časovi engleskog jezika za fizička lica, svi nivoi

20po času
 • Trajanje: neograničeno
 • Dinamika: 1 ili 2 puta nedeljno po 1h
 • Tip: Individualni – online

KURSEVI ENGLESKOG JEZIKA ZA PRAVNA LICA 

Grupni kursevi engleskog jezika za pravna lica, svi nivoi

60mesečno
 • Trajanje: neograničeno
 • Dinamika: Dva puta nedeljno po 1h
 • Tip: Grupni (do 5 polaznika) – u prostorijama firme

Intenzivni kursevi engleskog jezika za pravna lica, svi nivoi

90mesečno
 • Trajanje: neograničeno
 • Dinamika: Tri puta nedeljno po 1h
 • Tip: Grupni (do 5 polaznika) – u prostorijama firme

Individualni časovi engleskog jezika za pravna lica, svi nivoi

25po času
 • Trajanje: neograničeno
 • Dinamika: 1 ili 2 puta nedeljno po 1h
 • Tip: Individualni – u prostorijama firme

OSTALE USLUGE 

Gostujuća predavanja i radionice

200ukupno
 • Trajanje: 90 min
 • Tip: online ili uživo

Usluge prevođenja bez overe

8po strani
 • Trajanje: /
 • Tip: /

Izrada lične dokumentacije (CV i motivaciono pismo)

50po dokumentu
 • Trajanje: /
 • Tip: /

Kontaktirajte nas

+38162650804